De geschiedenis van de mensheid heeft ons geleerd dat menselijke waarden het verschil kunnen maken. Ze hebben het vermogen om de samenleving waarin we leven vorm te geven.

Col&MacArthur heeft met zijn collecties een eigen universum gecreëerd gebaseerd op nobele waarden, tradities en de overdracht van kennis.

De collectie "Identity" biedt modellen met suggestieve namen zoals Moed, Loyaliteit, Integriteit, ... waarmee de mens zichzelf kan definiëren aan de hand van nobele waarden die hij van generatie op generatie doorgeeft.

Met zijn "Royal Guards Collection" stimuleert Col&MacArthur fundamentele waarden door horloges op maat te maken die de identiteit van een bepaalde gemeenschap weerspiegelen in een ware geest van authenticiteit, en die de sterke waarden van deze gemeenschap naar voren brengen.

Tot slot buigt de producent zich over de menselijke geschiedenis en identificeert gedenkwaardige gebeurtenissen om horloges met een specifiek verhaal te creëren. Deze collecties herdenken de geschiedenis van de mensheid en dragen hun steentje bij tot de overdracht van kennis en het behoud van het erfgoed.

Met deze missie versterkt Col&MacArthur zijn identiteit en, meer zelfs, zijn erfgoed.

Over onze geschiedenis